11.10.2020

Nedeľa

• Príchod a registrácia účastníkov

12.10.2020

Pondelok

Slávnostné otvorenie kongresu • 14:00

Plenárna prednáška organizátora WDC Slovakia 2020 • 16:00

Večera pod záštitou prezidenta SADF • 18:00

13.10.2020

Utorok

09:00 • Národné správy zúčastnených krajín (prvá časť)

12:00 • Obed
14:00 • Národné správy zúčastnených krajín (druhá časť)

Odborná a vedecká časť - pilotné prednášky a témy

14.10.2020

Streda

Technológia chovu jeleňovitých • 09:00

Zverina • 10:00

Parožie v lyku • 11:00

Obed • 12:00

Výživa jeleňovitých • 13:00

Welfare a veterinárna starostlivosť • 14:00

Reprodukcia jeleňovitých • 15:00

Genetika jeleňovitých • 16:00

Záver a diskusia k pilotným prednáškam • 17:00

Workshopy a tematické prednášky

15.10.2020

Štvrtok

20:00-24:00 • Národný slávnostný večer

• Bezpečnosť a dosledovateľnosť zveriny
• Potenciál využitia parožia v lyku v krajinách EU
• Trofejová kvalita parožia v praxi SCI vs CIC
• Welfare a zdravie v chove jeleňovitých
• Precízny manažment v chove jeleňovitých
• Poľovnícky manažment
• Výživa a kŕmenie farmovej zveri
• Udržateľný chov a využitie vedľajších produktov chovu

• Reprodukcia a biotechnológia v chove jeleňovitých
• Klub slovenských poľovníčok a farmárok
• Kynológia v chove jeleňovitých
• Zbrane a strelivo

16.10.2020

Piatok

Profesionálna exkurzia • 09:00 – 24:00

Voliteľné prehliadky/činnosti podľa typu:

17. - 18.10.2020

Sobota – Nedeľa

• Poľovačka (jeleň európsky, daniel škvrnitý, muflón obyčajný, diviak, bažant)

• Farmové chovy jeleňovitej zveri
• Turistika v Nízkych a Vysokých Tatrách (Národné parky)

• Termálne kúpele
• Exkurzie Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha
• Off-road Tour