Organizátor

Slovenská asociácia chovu jeleňovitých - SADF na profesionálnej úrovni združuje a zastupuje farmové a zvernicové chovy na Slovensku, zabezpečuje ich vzájomnú informovanosť, sprostredkuje kontakty s obdobnými orgánmi na Slovensku a vo svete. Zabezpečuje kontakty s výskumnými strediskami po celom svete.  Svojou odbornou činnosťou sa významne podieľa na predpisoch upravujúcich prácu a prostredie na farmách a vo zverniciach, s prísnym prihliadnutím na ochranu jeleňovitej zveri. Háji záujmy farmového a zvernicového chovu jeleňov v slovenskom a európskom legislatívnom prostredí.  V roku 2009 organizovala SADF zatiaľ najväčšiu medzinárodnú konferenciu v histórií FEDFA, kde sa zišlo viac ako 150 odborníkov zo 14 krajín sveta. 

e36cec_435d22fe162b471a978f9225c535859d~
Artboard 1.png

Organizačný výbor

• Prezident SADF
Ing. Jaroslav Pokorádi, PhD.

• Člen výboru SADF za sekciu farmového chovu

prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.

• Člen výboru SADF za sekciu výživy zvierat

Ing. Peter Chudej, PhD.

• Člen výboru SADF za sekciu genetiky a informatiky

doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.

• Člen výboru SADF za sekciu veterinárnej starostlivosti

MVDr. Zuzana Krchníková

• Člen SADF za sekciu právneho oddelenia

Judr. Janette Prétiová

• Externý konzultant v oblasti marketingu a PR

Ing. Katarína Židek Gaťášová